Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của Học kỳ doanh nghiệp trong đào tạo Cử nhân cao đẳng các ngành xây dựng”


Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đào tạo đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng luôn là mục tiêu của công tác giảng dạy tại Khoa KT Xây dựng. Trong thời gian qua, Khoa KT Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu trên. Một trong những giải pháp đó là triển khai thực hiện Học kỳ doanh nghiệp (HKDN) - theo chủ trương của Nhà trường - trong học kỳ 215.
Với mục tiêu lấy ý kiến về vai trò, thuận lợi, khó khăn và cách thức triển khai HKDN cho sinh viên các chuyên ngành xây dựng - vào lúc 14h, thứ Bảy ngày 27 tháng 8 năm 2016, Phòng họp 1, Trường Cao đẳng Công nghệ - Khoa KT Xây dựng đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của Học kỳ doanh nghiệp trong đào tạo Cử nhân cao đẳng các ngành xây dựng”.
 
DSC08041.JPG
Hình 1: ThS. Đinh Nam Đức điều hành phần Khai mạc Hội thảo.
Về tham dự hội nghị, Ban tổ chức vinh dự được đón tiếp các quý vị đại biểu khách mời: PGS. TS Phan Cao Thọ, Hiệu trưởng Trường CĐCN; TS. Nguyễn Thanh Hội, Trưởng  phòng đào tạo Trường CĐCN; Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn - thiết kế - thi công xây dựng trên địa bàn Tp. Đà Nẵng; các giảng viên và các sinh viên khóa 14 thuộc Khoa KT Xây dựng.

DSC08043.JPG
Hình 2: Toàn cảnh buổi Hội thảo chuyên đề tại Khoa KT Xây dựng 8/2016.
Trong bài phát biểu khai mạc Hội thảo, ThS. Phan Tiến Vinh (Trưởng khoa KT Xây dựng) nhấn mạnh ý nghĩa của HKDN trong chương trình đào tạo của các chuyên ngành xây dựng. Bên cạnh những hiệu quả bước đầu của đợt triển khai thí điểm cho 2 ngành CNKT Xây dựng và Quản lý xây dựng, việc triển khai HKDN tại Khoa vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn trong triển khai thực hiện, sự phối hợp thực hiện giữa Khoa và Doanh nghiệp chưa thật hiệu quả, … Vì vậy, Hội thảo là dịp để Khoa - Bộ môn lắng nghe ý kiến góp ý, phản biện của các doanh nghiệp - đặc biệt là các DN đã, đang và sẽ tiếp nhận SV đến thực tập; các bạn SV đã trực tiếp tham gia HKDN; các phòng chức năng liên quan trong Trường và các thầy cô trong Khoa KT Xây dựng. 
DSC08061.JPG 
Hình 3: Chủ trì Hội thảo: PGS. TS Phan Cao Thọ (Hiệu trưởng Trường CĐCN); ThS. Phan Tiến Vinh (Trưởng khoa KT Xây dựng) và TS. Nguyễn Thanh Hội (Trưởng  phòng Đào tạo). 
Buổi hội thảo bắt đầu với bài tham luận “Học kỳ doanh nghiệp - một giải pháp nâng cao chất lượng trong đào tạo Cử nhân cao đẳng các ngành xây dựng” của  ThS. Phan Tiến Vinh. Bài tham luận đi vào phân tích một số vấn đề về: Sự cấp thiết của việc nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đào tạo đáp ứng được nhu cầu xã hội của công tác giảng dạy tại Khoa trong bối cảnh hiện nay; đề xuất mô hình về mục tiêu đào tạo cử nhân các ngành xây dựng gồm: Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ - Trải nghiệm, trong đó nhấn mạnh vai trò của yếu tố Trải nghiệm trong việc hình thành năng lực cho người học; giới thiệu thực trạng của các đợt thực tập trong chương trình đào tạo tại Khoa; các đặc điểm của HKDN, sự cần thiết và những hiệu quả bước đầu của việc áp dụng HKDN cho SV tại Khoa KT Xây dựng. 

DSC08054.JPG
 Hình 4: ThS. Phan Tiến Vinh trình bày Tham luận tại Hội thảo
Trong bài tham luận thứ 2 tại Hội thảo, với chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của Học kỳ doanh nghiệp tại Khoa KT Xây dựng”, ThS. Lê Chí Phát (Trưởng bộ môn Xây dựng) đã nêu lên thực trạng và một số khó khăn trong việc triển khai thí điểm HKDN trong học kỳ 215 tại Bộ môn Xây dựng. Tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Học kỳ doanh nghiệp tại Khoa KT Xây dựng, cụ thể là: cần nắm thông tin về nhu cầu của các doanh nghiệp; kéo dài thời gian thực hiện HKDN; kết hợp HKDN với thực hiện đồ án chuyên ngành, hoạt động của nhóm SRT và làm việc nhóm tại các Xưởng dưới sự hướng dẫn GV; Bảng điểm HKDN được nộp vào học kỳ SV tốt nghiệp; …

DSC08060.JPG
Hình 5: ThS. Lê Chí Phát (Trưởng bộ môn XD) trình bày Tham luận tại Hội thảo
Tại Hội thảo, lãnh đạo các doanh nghiệp, thầy cô và các bạn SV đã có nhiều ý kiến trao đổi về các vấn đề: Tăng cường các học phần về rèn luyện kỹ năng, thực hành và thí nghiệm trong Chương trình đào tạo; thời gian thực hiện, thời điểm triển khai cho HKDN cho từng chuyên ngành cụ thể; những yêu cầu của Doanh nghiệp đối với Khoa và Sinh viên trong các HKDN và cơ hội được tuyển dụng của các Sinh viên có tham gia HKDN.
Sau 2,5 giờ thảo luận sôi nổi, Hội thảo kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.
Một số hình ảnh thảo luận tại Hội nghị.

DSC08064.JPG 
Hình 6: ThS. Đặng Văn Thanh - Chủ tịch hội đồng quản trị CTy Tư vấn Thiết kế XD Giao thông Công chính Đà Nẵng - phát biểu tại Hội nghị.

DSC08072.JPG 
Hình 7: ThS. KTS Hà Trương - Giám đốc Cty Cổ phần TVTK  AC Group - góp ý về sự cần thiết và thời gian triển khai của HKDN.
 
DSC08075.JPG
Hình 8: KS. Đặng Phước Thâu - Phó giám đốc Cty xây dựng Đà Phát - góp ý về những yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với các tân cử nhân cao đẳng và khả năng hợp tác với Nhà trường trong việc triển khai HKDN.
Thông tin tương tự