Chi Bộ Khoa Kỹ thuật Xây dựng


 Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025:
Đ/c Phan Tiến Vinh : Bí thư Chi bộ
Đ/c Ngô Thanh Vinh : Phó Bí thư Chi bộ
Đ/c Đinh Nam Đức : Chi ủy viên

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
NHIỆM KỲ 2022 - 2025
F6_DHCB-CU moi.jpg

F8_DHCB-DVCB.jpg

-------------------------------------------------------------------------
Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022:
Đ/c Phan Tiến Vinh : Bí thư Chi bộ
Đ/c Ngô Thanh Vinh : Phó Bí thư Chi bộ
Đ/c Võ Thị Vỹ Phương : Chi ủy viên

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
NHIỆM KỲ 2020 - 2022

CB 20-22.jpg

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
NHIỆM KỲ 2017 - 2020

DSC09741.JPG
DSC09747.JPG

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Chi bo KTXD (1).JPG

Chi bo KTXD (2).JPG