Giới thiệu khoa Kỹ thuật Xây dựng


KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Điện thoại: 02363. 519690  - Website: http://khoaktxd.ute.udn.vn

Email: khoaktxd@ute.udn.vn

Khoa Kỹ thuật Xây dựng - được thành lập năm 2002 - có chức năng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Cao đẳng và Kỹ thuật viên Trung cấp, các chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc cho Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Hàng ngàn sinh viên của Khoa, sau khi tốt nghiệp, đã phát huy tốt năng lực của mình tại các cơ quan và đơn vị sản xuất trong cả nước. 

Tong quan 1.jpg

Các cấp đào tạo và chuyên ngành đào tạo:

- Đại học:

+ CNKT Xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp);

                                + Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng (Xây dựng hạ tầng đô thị);

                                + CNKT Giao thông (Xây dựng Cầu đường);

                - Cao đẳng (Chính quy và Liên thông):

                                + CNKT Xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp);

                                + CNKT Công trình Xây dựng (Xây dựng hạ tầng đô thị);

                                + CNKT Giao thông (Xây dựng Cầu đường);

                                + CNKT Kiến trúc ( Kiến trúc công trình);

                                + Quản lý xây dựng.

Các Bộ môn chuyên ngành:

                - Bộ môn Xây dựng

                - Bộ môn Cầu đường

                - Bộ môn Kiến trúc

Đội ngũ Giảng viên cơ hữu:

        Đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu của Khoa gồm các Giảng viên chính và Giảng viên là Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, … Ngoài ra, Khoa còn nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn từ các Giảng viên có học hàm và học vị cao đến từ các Trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

IMG_6093.JPG

Quy mô đào tạo:

Là Khoa có quy mô lớn của Trường, trong những năm qua, Sinh viên - Học sinh được tuyển vào Khoa luôn có số lượng và chất lượng đầu vào cao. Hiện nay, hơn 2.000 Sinh viên và Học sinh đang học tập tại Khoa.

Nghiên cứu khoa học:

Các giảng viên của Khoa đã thực hiện nhiều đề tài cấp Bộ, cấp Thành phố và cấp Cơ sở; nhiều bài báo và công trình khoa học được đăng trên các Tạp chí khoa học công nghệ, Hội thảo khoa học uy tín trong và ngoài nước; Sinh viên tích cực tham gia Nghiên cứu Khoa học và đạt được nhiều giải thưởng các cấp.

Phát biểu của sinh viên:

Nguyễn Hòa An, sinh viên lớp 03XD, ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. Hiện đang công tác tại: Ban Quản lý Dự án Xây dựng thành phố Đà Nẵng:

                “Học lý thuyết đi đôi với thực hành - đặc biệt là được tham gia các đợt thực tập tại Khoa - giúp tôi hiểu rõ các kiến thức cơ bản cũng như kỹ năng làm việc thực tế. Điều này giúp tôi rất nhiều khi tiếp cận công việc thực tế sau khi ra Trường.

                Tôi luôn phấn đấu học tập không ngừng từ bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan cũng như bạn bè các cơ quan khác cùng lĩnh vực hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ, để xứng đáng là cựu sinh viên Khoa KT Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng”.

Trang 1 / 0 Sau Cuối