Cơ sở vật chất


Cơ sở vật chất của Khoa được đầu tư đầy đủ, với nhiều trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thí nghiệm và thực hành. Khoa Kỹ thuật Xây dựng có 06 xưởng thí nghiệm và thực hành: 
- Phòng thí nghiệm xây dựng
Construction engineering research laboratory
- Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình
Building quality assessment laboratory
  - Phòng thí nghiệm cầu đường
Road and bridge research laboratory
  - Xưởng thực hành tin học xây dựng
Construction computing workshop
  - Xưởng thực hành thiết kế kiến trúc
Architectural design workshop
  - Xưởng thực hành kỹ thuật xây dựng
Construction engineering workshop
Trang 1 / 0 Sau Cuối