Hội thảo Công trình xanh


Kính mời Quý Thầy, Cô giáo, Các nhà khoa học, Sinh viên quan tâm, tham dự Hội thảo Công Trình xanh sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 14/4/2023 tại Phòng họp 1, khu A, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.
23_HoiThaoCTxanh.jpg
23_Hoi thao CT xanh_CT.jpg
Thông tin tương tự