Chi Bộ Khoa Kỹ thuật Xây dựng


* Ban Chi ủy:
Đ/c Phan Tiến Vinh : Bí thư Chi bộ
Đ/c Ngô Thanh Vinh : Phó Bí thư Chi bộ
Đ/c Võ Thị Vỹ Phương : Chi ủy viên

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
NHIỆM KỲ 2017 - 2020

DSC09741.JPG
DSC09747.JPG

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Chi bo KTXD (1).JPG

Chi bo KTXD (2).JPG