Thông báo khẩn về việc khai báo thông tin mua bảo hiểm y tế (bắt buộc)


Yêu cầu sinh viên tất cả các khóa hiện chưa khai thông tin hoàn chỉnh để mua BHYT cho năm học 2018-2019 phải thực hiện ngay việc này.
Link đăng ký thông tin:
Các em vào trang web ute.udn.vn của trường, bấm vào banner "Kê khai thông tin Bảo hiểm y tế" (cột bên phải của trang web) để chuyển đến trang mẫu kê khai trực tuyến. Có hai loại mẫu khác nhau dành cho hai đối tượng sinh viên: chưa có mã số bảo hiểm (dãy 10 chữ số, phải kê khai thông tin về chủ hộ khẩu và bản thân sinh viên) và đã có mã số bảo hiểm (chỉ kê khai thông tin về sinh viên).
Sinh viên có thể đến các phòng máy tính ở khu B để thực hiện việc kê khai.
**** Các sinh viên khoa KTXD liên hệ thầy Phan Nhật Long ( 0935682229) để được hỗ trợ khi cần sử dụng phòng máy tính 
Sinh viên phải hoàn thành việc này từ hôm nay 17/11/2108 cho đến hết ngày 24/11/2018.
Đây là YÊU CẦU BẮT BUỘC đối với tất cả sinh viên. Nếu quá thời hạn trên, sinh viên nào không kê khai hoặc kê khai sai thông tin, dẫn đến không thể cấp thẻ bảo hiểm y tế thì sinh viên đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, đồng thời nhà trường sẽ trừ điểm rèn luyện và tạm dừng các quyền lợi khác đối với sinh viên.
Đây là thông báo nhắc nhở cuối cùng của nhà trường về việc này.
Thông tin tương tự
Trang 1 / 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 Sau Cuối