Bộ môn CN Cầu đường


STT

Ảnh

Họ tên

Thông tin cá nhân

 1

My.jpg

Ngô Thị Mỵ

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên, Phó trưởng bộ môn

Di động: 0982551227

Email: myxdcn@yahoo.com

Lý lịch khoa học:http://scv.udn.vn/ngothimy

 2

bach_quoc_sy1.jpg

Bạch Quốc Sĩ

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0914001526

Email: bqsi@dct.udn.vn

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/bqsi

 3

 Du.jpg

Thân Vĩnh Dự

Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh tại Pháp)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0905534456

Email: thanvinhdu@gmail.com 

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tvdu

 4

Duc long.JPG

 Trần Đức Long

Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh tại Pháp)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0914458284

Email: duclongxdcd@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tdlong

My (2).jpg

 Cao Thị Xuân Mỹ

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0914266090

Email: mycao.dct@gmail.com

Lý lịch khoa học:http://scv.udn.vn/mycaodct

thanh.jpg

 Đặng Ngọc Thành

Học vị: Kỹ sư (Nghiên cứu sinh tại Nga)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0936365939

Email: dangthanh1810@gmail.com

Lý lịch khoa học:

nguyen_van_bao_nguyen.jpg

  Nguyễn Văn Bảo Nguyên

Học vị: Thạc sĩ (NCS tại Đài Loan)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0983716367

Email: nguyenbao.dct@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nvbnguyen

 8

duyen anh.jpg

Huỳnh Võ Duyên Anh

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0945915337

Email: huynhvoduyenanh88@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hvdanh

 8

Quan.jpg

Hồ Văn Quân

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0905.548169

Email: hvquan@ute.udn.vn

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hvquan