Bộ môn Kiến trúc


STT

Ảnh

Họ tên

Thông tin cá nhân

 1

tien vinh.jpg

Phan Tiến Vinh

Học vị: Thạc sĩ  (Nghiên cứu sinh)

Chức vụ: Giảng viên, Phó Trưởng khoa

Di động: 0905091905

Email: ptvinh@dct.udn.vn

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/phantienvinh

 2

kimanh(3x4).jpg

Lê Thị Kim Anh

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giáo viên

Di động: 0912652667

Email: kimanhcdcn@yahoo.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ltkanh

 3

Phuong.jpg

Võ Thị Vỹ Phương

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên ; Phó trưởng BM

Di động: 0983860911

Email: vyphuongvo911@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vothiviphuong

 4

le_thanh_hoa.jpg

Lê Thanh Hòa

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0973766007

Email: letharch123@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/lethanhhoa

 5

Tien.jpg

Trần Vũ Tiến

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0905085195

Email: tranvutien.kts@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tranvutien

 6

Duc.jpg

Đinh Nam Đức

 Học vị: Thạc sĩ ( NCS tại Pháp )

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0979881511

Email: dinhnamduc@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dinhnamduc

 7

luu_thien_huong.jpg

Lưu Thiên Hương

Học vị: Thạc sĩ ( NCS tại Pháp )

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0935207930

Email: luuthienhuong.kts@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/lthuong

 8

tram.jpg

Nguyễn Thị Bích Trâm

Chức vụ: Văn thư khoa

Di động: 0969100026

Email: bichtram.cdcn@gmail.com