KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “MIỀN VẬT LIỆU - 2022” VÀ THỂ LỆ CUỘC THI


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “MIỀN VẬT LIỆU - 2022”
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động Khoa học – Công nghệ năm học 2021-2022 của Khoa Kỹ thuật Xây dựng;
- Căn cứ kết luận của cuộc họp Khoa Kỹ thuật Xây dựng ngày 08/12/2021.
Khoa Kỹ thuật Xây dựng lập kế hoạch tổ chức cuộc thi “Miền Vật liệu”, cụ thể như sau:
1. Đối tượng dự thi
Sinh viên các ngành thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng và sinh viên từ các Khoa khác thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
2. Thời gian và địa điểm dự thi
Dự kiến : Lúc 8h00 thứ thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2022
Địa điểm: Phòng thí nghiệm VLXD- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
3. Thể lệ cuộc thi
Kèm theo kế hoạch này.
4. Cách thức, thời hạn đăng ký và thời gian ôn tập
- Đăng ký thi tại trang web: http://khoaktxd.ute.udn.vn/ hoặc tại link : https://dctudn-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ntmy_ute_udn_vn1/ESGWL75aZ51LoOw2hSGDdsYBGK1VJ_shViL40OH-G5ybtA?e=ZlJECh
- Nhận đăng ký dự thi: từ ngày 7/9/2022 đến 20/10/2022. 
- Phổ biến quy tắc hướng dẫn, cấp phát vật liệu làm thử mô hình dự kiến: 8h00 ngày thứ bảy 23/10/2022.
- Khai mạc 7h30 thứ tư ngày 27/10/2022
- Thi đấu: 8 h 00 đến 12 h 00 thứ tư ngày 27/10/2022 và thứ bảy 8h 00 đến 10 h00 ngày 30/10/2022 (lấy kết quả 3 ngày tuổi)
- Trao giải 11 h ngày 30/10/2022
5. Cơ cấu giải thưởng
- Giải nhất: 1.000.000đ x 01 giải + 01 Giấy khen của cuộc thi 
- Giải nhì:  700.000đ x 01 giải + 01 Giấy khen của cuộc thi
- Giải ba: 500.000đ x 01 giải + 01 Giấy khen của cuộc thi
- Giải khuyến khích: 300.000đ x 03 giải + 03 Giấy khen của cuộc thi
- Giấy xác nhận tham gia cuộc thi
Tổng các giải thưởng: 3.100.000 đồng + 06 giấy khen của cuộc thi 
Ngoài ra, kính  đề xuất Hiệu trưởng trường ĐHSPKT xem xét tặng giấy khen cho các đội đoạt giải.
6. Ban Tổ chức
- Đại diện Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật Xây dựng 
- Đại diện các Bộ môn: Xây dựng, Cầu đường và Kiến trúc
- Ban giám khảo: Giảng viên của Khoa KTXD
7. Tổ chức thực hiện
- Ban Tổ chức cuộc thi lên kế hoạch chi tiết nội dung các mảng công việc, phân công cụ thể trách nhiệm, tổ chức thực hiện các công việc được giao.
- Bộ phận truyền thông của Khoa KTXD đăng tin bài cho cuộc thi.

THỂ LỆ CUỘC THI
“MIỀN VẬT LIỆU – 2022”
1. Khái quát về cuộc thi 
Các đội dự thi sử dụng các thiết bị, dụng cụ và vật liệu để trộn hỗn hợp bê tông, thử độ sụt và đúc các mẫu bê tông xi măng đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật.
Ban tổ chức (BTC) sẽ lựa chọn các sản phẩm đạt giải thưởng dựa trên các tiêu chí sau: Thời gian thực hiện công việc, qui trình thực hiện công việc, chất lượng của sản phẩm. 
2. Đối tượng tham gia
Sinh viên các ngành thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng và sinh viên từ các Khoa khác thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
Mỗi đội đăng ký khoảng 03-04 thành viên. Khuyến khích nhóm thành viên đa dạng nhiều chuyên ngành khác nhau.  
3. Thời gian và địa điểm
3.1. Thời gian
a. Thi đấu: 8h00 đến 12h00 thứ tư ngày 27/10/2022 và thứ bảy 8h00 đến 10h00 ngày 30/10/2022 ( lấy kết quả 3 ngày tuổi)
b. Trao giải 11h ngày 30/10/2022
3.2. Địa điểm: 
Phòng thí nghiệm VLXD - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thắng – Q. Hải Châu –Đà Nẵng. 
4. Các quy định về thiết bị, dụng cụ và vật liệu
4.1. Quy định về thiết bị, dụng cụ: Sử dụng máy trộn bê tông xi măng và các dụng cụ khác như cân, khay, bay, bàn xoa, búa cao su, bàn rung, … để chế tạo khoảng 20 lít hỗn hợp bê tông, đúc 2 mẫu lăng trụ 10x10x40 cm và 3 mẫu trụ 10x20 cm.
4.2. Vật liệu chế tạo bê tông xi măng: 
Do ban tổ chức cung cấp, gồm:
- Đá dăm;  
- Cát;
- Xi măng;
- Nước và phụ gia hóa học;  
Ngoài các vật liệu quy định, các đội không được sử dụng các loại vật liệu khác. 
5. Quy định về trình tự thi đấu và công nhận cấp tải
Đăng ký 8 đội thi đấu 2 lần, mỗi một lần thi, 4 đội sẽ thực hiện song song (do hạn chế thiết bị, máy trộn).
Sau khi bắt đầu tính thời gian, các đội sẽ tiến hành thực hiện các công việc sau:
- Tính toán các loại vật liệu cho một mẻ trộn theo các yêu cầu của đề bài;
- Cân đong vật liệu;
- Trộn hỗn hợp bê tông; 
- Thử độ sụt;
- Đúc các mẫu bê tông xi măng 
- Tháo khuôn và bảo dưỡng;
- Thí nghiệm xác định cường độ nén và uốn của bê tông.
Trong suốt quá trình thực hiện công việc, BTC sẽ theo dõi, kiểm tra các thao tác và chất lượng của từng công việc để đánh giá, chấm điểm. 
Các yêu cầu đảm bảo chất lượng như sau:
- Tính lượng vật liệu cho một mẻ trộn đúng và đủ. 
- Cân đong vật liệu đảm bảo đúng, đủ, không dư thừa hay thiếu sót vật liệu;
- Trộn hỗn hợp bê tông đảm bảo đồng đều, đồng màu, không có vật liệu sống; 
- Thử độ sụt đảm bảo hỗn hợp sau khi rút côn không bị gãy, đổ.
- Đúc các mẫu bê tông xi măng đảm bảo đủ độ chặt, không bị phân tầng, bề mặt hoàn thiện bằng phẳng, mặt ngoài khuôn sạch sẽ.
- Bảo dưỡng mẫu trong thời gian 3 ngày theo đúng tiêu chuẩn.
- Đo xác định kích thước, tiết diện của các viên mẫu chuẩn xác.
- Xử lý phủ đầu mẫu trước khi thí nghiệm nén mẫu đảm bảo các mặt chịu tải bằng phẳng, song song với nhau.
- Vận hành máy thử tải đúng trình tự, tốc độ gia tải phù hợp, đọc kết quả chính xác, đảm bảo an toàn khi thử tải.
- Tính toán cường độ nén và kéo uốn trung bình của bê tông.
- Lấy và trả thiết bị dụng cụ đúng vị trí quy định, sắp xếp các thiết bị dụng cụ gọn gàng, ngăn nắp. Tổ chức mặt bằng thí nghiệm hợp lý, không vướng víu, đảm bảo thuận tiện, an toàn. Vệ sinh mặt bằng khu vực thí nghiệm, các thiết bị dụng cụ sạch sẽ sau khi hoàn thành mỗi phần thi.
6. Quy định chấm điểm
1. Điểm về tính đa dạng chuyên ngành của thành phần đội thi: tối đa 5 điểm
2. Điểm về tổng thời gian thực hiện: tối đa 15 điểm
3. Điểm về tính toán khối lượng vật liệu cho một mẻ trộn yêu cầu: 10 điểm
4. Điểm về cân đong và đưa vật liệu vào máy trộn: tối đa 5 điểm
5. Điểm về trộn hỗn hợp bê tông: tối đa 5 điểm
6. Điểm về thử độ sụt: tối đa 10 điểm
7. Điểm về công tác đúc, hoàn thiện, tháo khuôn và bảo dưỡng mẫu: tối đa 15 điểm
8. Điểm dự đoán cường độ (nén và uốn) của mẫu: tối  đa 5 điểm
9. Điểm chấm thí nghiệm xác định cường độ thực tế của mẫu: tối đa 15 điểm
10. Điểm vệ sinh mặt bằng, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm: tối đa 15 điểm
7. Truất quyền thi đấu
Những hành vi sau sẽ bị BTC xem xét truất quyền thi đấu của các đội tham gia: 
- Các hành động nhằm phá hỏng thiết bị, dụng cụ, vật liệu do BTC cung cấp. 
- Các thành viên thực hiện các công việc một cách cẩu thả, không đảm bảo an toàn lao động, không mặc đồ thực hành theo qui định của Phòng thí nghiệm.
- Thành viên, cổ động viên của đội gây mất trật tự trong khi BTC, BGK làm nhiệm vụ. 
- Có bất cứ hành vi nào được BTC cho là không phù hợp. 
8. Các quy định khác
- Với những trường hợp chưa nêu trong luật thi, BTC, BGK có quyền quyết định cuối cùng trong trường hợp có tranh cãi. 
- Các đội tham dự phải có trách nhiệm cung cấp thông tin về đội mình cho BTC trong quá trình thực hiện nếu có yêu cầu, kể cả hình ảnh và ghi hình trong quá trình dự thi để làm tư liệu cho BTC. 
- BTC có quyền sử dụng các thông tin của đội để quảng bá cho hoạt động của cuộc thi tiếp theo.
TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI     
TRƯỞNG BAN


             TS. Phan Tiến Vinh

Thông tin tương tự
Trang 1 / 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 Sau Cuối