Thông báo đăng ký học Cảm tình Đảng - 2018


THÔNG BÁO 
tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2018

 

Thực hiện Thông báo số 865-TB/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2018 cho cán bộ viên chức và học sinh sinh viên trong toàn ĐHĐN, 

1. Thời gian: 

- Dự kiến từ ngày 03/11/2018 đến ngày 16/12/2018 (đối với lớp học do Đảng ủy ĐHĐN tổ chức). 

Ngày 24/11/2018 và ngày 25/11/2018 (đối với lớp học đối tượng là SV do Đảng ủy Trường ĐHSPKT tổ chức).

2. Biểu mẫu đăng ký

- Xem tại đây: 

Danh sách SV đăng ký học bồi dưỡng cảm tình Đảng - CHI ĐOÀN LỚP GIỚI THIỆU:

3. Nội dung

- Yêu cầu Bí thư các Chi đoàn thuộc khoa KTXD ( khóa 16, 17 ) lập danh sách đi học và gửi về mail thầy Phan Nhật Long - Bí thư Liên chi khoa KTXD: phannhatlong499@gmail.com

- Thời gian đăng ký: Hạn cuối 19/10/2018
Thông tin tương tự
Trang 1 / 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 Sau Cuối