Thông báo về việc đăng ký ôn thi liên thông Cao đẳng lên Đại học, đợt thi ngày 12-13 tháng 11 năm 2016


 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
 
KẾ HOẠCH ÔN THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
(ĐỢT THI NGÀY 12 - 13 THÁNG 11 NĂM 2016)

Nhằm hỗ trợ sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ đạt được kết quả tốt trong đợt thi liên thông từ cao đẳng lên đại học do Đại học Đà Nẵng tổ chức vào ngày 12 - 13 tháng 11 năm 2016. Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức các lớp ôn tập dành cho sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng tại Trường có nhu cầu thi liên thông lên Đại học.

-   Thời gian đăng ký: Từ ngày 13/10/2016 đến ngày 30/10/2016.

-   Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Công nghệ hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:


  Thời gian ôn thi dự kiến: Ngày 01 tháng 11 năm 2016.

- Địa điểm ôn thi: Trường Cao đẳng Công nghệ (48 Cao Thắng – Hải Châu – Đà Nẵng).

Sau ngày 30/10/2016, căn cứ vào tình hình thực tế SV đăng ký sẽ có thông báo cụ thể về lệ phí ôn tập và lịch học trên website đào tạo http://daotao.dct.udn.vn/viewmsg.asp và qua email các bạn sinh viên đã đăng ký.

Lưu ý: Nhà trường chỉ tổ chức lớp ôn thi với số lượng SV đăng ký từ 20 trở lên.

PHÒNG ĐÀO TẠO
Thông tin tương tự
Trang 1 / 2 1 2 Sau Cuối