Liên thông Cao đẳng - Đại học cho các ngành KIẾN TRÚC và QUẢN LÝ XÂY DỰNG thuộc Khoa KT Xây dựng, Trường Cao đẳng Công nghệ.


     Từ năm 2016, các sinh viên tốt nghiệp ngành Kiến trúc và Quản lý xây dựng thuộc Khoa KT Xây dựng đã được liên thông lên Đại học Bách khoa (ĐHĐN).
     Theo “Thông tin đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016” của Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa dành riêng 150 chỉ tiêu xét tuyển Liên thông Cao đẳng - Đại học cho sinh viên các chuyên ngành của Trường Cao đẳng Công nghệ và Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin.
      Chỉ tiêu cụ thể cho các ngành Xây dựng như sau:


TT

Tên TRƯỜNG/ Ngành

Mã TRƯỜNG

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

/Ngành


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

DDK 46

Kiến trúc (LT CLC)

D580102LT

10

1. Vẽ MT + Toán + Văn

2. Vẽ MT + Toán + Lý

3. Vẽ MT + Toán + Anh

47

Kỹ thuật công trình xây dựng  (LT)

D580201LT

10

1. Toán + Lý + Hóa

2. Toán + Lý + Anh

48

Kỹ thuật công trình giao thông (LT)

D580205LT

10

1. Toán + Lý + Hóa

2. Toán + Lý + Anh

49

Kinh tế xây dựng (LT)

D580301LT

10

1. Toán + Lý + Hóa

2. Toán + Lý + Anh


(Xem chi tiết tại: http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=889 để tải về file *.pdf: )
Lưu ý:
- Chỉ tiêu nêu trên chỉ dành cho sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ
- Điểm trúng tuyển đào tạo liên thông không thấp hơn 1.5 điểm so với điểm trúng tuyển vào ngành tương ứng tuyển thí sinh THPT.
- Hàng năm, tùy vào thực tế đăng ký của thí sinh, ĐHĐN tổ chức các kỳ thi liên thông riêng vào tháng 7 và tháng 11.

Danh mục các môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông ( áp dụng từ năm 2016): Download tại đây ( Ngành Kiến trúc bổ sung sau)

Các trang thông tin tuyển sinh:
            http://ts.udn.vn/
            http://tuyensinh.dct.udn.vn/
            http://khoaktxd.dct.udn.vn/  
            https://www.facebook.com/KhoaKyThuatXayDungDCTDaNang/

Thông tin tương tự
Trang 1 / 2 1 2 Sau Cuối