Danh mục các môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông Cao đẳng - Đại học


Hàng năm, tùy vào thực tế đăng ký của thí sinh, ĐHĐN tổ chức các kỳ thi liên thông riêng vào tháng 7 và tháng 11.
Danh mục các môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông ( áp dụng từ năm 2016):
Download tại đây ( Ngành Kiến trúc bổ sung sau)

Các trang thông tin tuyển sinh: 
            http://ts.udn.vn/ 
            http://tuyensinh.dct.udn.vn/
            http://khoaktxd.dct.udn.vn/
            https://www.facebook.com/KhoaKyThuatXayDungDCTDaNang/
Thông tin tương tự
Trang 1 / 2 1 2 Sau Cuối