Tài liệu hướng dẫn Đồ án Chuyên ngành


I. TỔNG QUAN VỀ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN
* Đồ án chuyên ngành Xây dựng dành cho SV chuyên ngành Xây dựng đã tích lũy nhiều hơn 2/3 tổng số tín chỉ. Đây là một học phần "đặc biệt" vì nó tổng hợp tất cả các kiến thức quan trọng giúp SV sau khi ra trường dễ dàng thích nghi với môi trường hoạt động Xây dựng tại các Doanh nghiệp.
* Hiện nay nhiệm vụ thực hiện đồ án chuyên ngành Xây dựng gồm 3 phần: Kiến trúc; Kết cấu và Thi công. Tùy thuộc SV nhận nhiệm vụ mảng Kết cấu chính hoặc Thi công chính mà tỷ lệ phần trăm dành cho các phần sẽ khác nhau:
- SV thực hiện nhiệm vụ Kết cấu chính: Kiến trúc 15%; Kết cấu 60% và Thi công 25%
- SV thực hiện nhiệm vụ Thi công chính: Kiến trúc 15%; Kết cấu 25% và Thi công 60%
* Đối với phần Kiến trúc 15%; SV có sẵn 1 công trình kiến trúc với đầy đủ các bản vẽ và nhiệm vụ sẽ được GVHD kiến trúc quy định. Thông thường SV cần thể hiện được: Tổng mặt bằng công trình, mặt bằng các tầng, mặt đứng chính (bên), mặt cắt và chi tiết cấu tạo, ...
* Đối với phần Kết cấu 25%: SV cần thiết kế được các cấu kiện chịu lực cơ bản trong công trình theo GVHD kết cấu quy định. Thông thường với phần kết cấu 25%; SV cần thiết kế được cấu kiện: Sàn, dầm (hoặc cầu thang).
* Đối với phần Kết cấu 60%: SV cần thiết kế được các cấu kiện chịu lực cơ bản trong công trình theo GVHD kết cấu quy định. Thông thường với phần kết cấu 60%; SV cần thiết kế được cấu kiện: Sàn, dầm, cầu thang, khung và móng (móng đơn).
* Đối với phần thi công: SV thường được giao nhiệm vụ thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm hoặc phần thân, lập dự toán, lập tiến độ thi công, ... Nhiệm vụ cụ thể do GVHD thi công quy định.
* Tờ nhiệm vụ đồ án chuyên ngành Xây dựng; SV có thể download tại link sau (điền vào chữ màu đỏ)
- Đề tài chỉ 1SV thực hiện dùng nhiệm vụ sau: Download
- Đề tài có 2SV cùng thực hiện dùng nhiệm vụ sau: Download
* Nhiệm vụ sẽ được GVHD ký sau đó SV tập hợp gởi về cho Bộ môn và Khoa ký trong tuần lễ đầu tiên sau khi được giao nhiệm vụ.

II. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
* Để giúp SV sắp và đang làm đồ án chuyên ngành Xây dựng có tài liệu để tham khảo thực hiện tốt đồ án của mình; Trong nội dung bài viết này tôi sẽ cung cấp một số tài liệu và hướng dẫn một số nội dung liên quan đến phần Kết cấu xây dựng
1. Thiết kế Kết cấu là gì?
* Sau khi SV đã thực hiện xong đồ án về Kiến trúc (mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng và chi tiết cấu tạo, ...) thì sẽ được giao nhiệm vụ thiết kế Kết cấu. Thiết kế Kết cấu gồm 2 nhiệm vụ là TÍNH TOÁN Kết cấu và CẤU TẠO kết cấu.
1.1. Tính toán kết cấu gồm những nội dung sau:
a. Chọn được giải pháp kết cấu và  xây dựng sơ đồ tính kết cấu dựa trên 1 số giả thiết tính toán
b. Xác định được tải trọng tác dụng lên kết cấu.
c. Xác định nội lực và tổ hợp nội lực (nếu có)
d. Tính toán tiết diện (với kết cấu BTCT thì cần chọn tiết diện Bê tông và cốt thép hợp lý)
e. Thể hiện chi tiết.
1.2. Nội dung cấu tạo: 
* Cấu tạo Kết cấu gồm: Chọn vật liệu, chọn sơ bộ tiết diện BT, một số yêu cầu về bố trí cốt thép, quy định về cắt (neo hoặc nối) cốt thép, ... 
* Cấu tạo kết cấu là một nội dung rất quan trọng mà SV cần nắm để phục vụ cho việc thiết kế và Thi công công trình. Để tìm hiểu về cấu tạo Kết cấu BTCT; SV có thể tham khảo tài liệu:
-   TCVN 5574:2012 - Bê tông và Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
- Sách cấu tạo BTCT (Công ty tư vấn xây dựng Dân dụng Việt Nam - Bộ Xây dựng): Download
2. Tài liệu hướng dẫn Thiết kế bản sàn
* Giải pháp kết cấu sàn gồm có giải pháp Sàn sườn (sàn có dầm) và Sàn nấm (sàn không dầm). Thông thường SV thường chọn giải pháp sàn sườn BTCT toàn khối để tính toán đồ án chuyên ngành. SV có thể xem tài liệu thiết kế sàn sườn tại: Download
* Thiết kế sàn gồm 2 nội dung Tính toán và cấu tạo bản sàn (xem tài liệu)
2.1. Tính toán bản sàn
a. Sơ đồ tính
- SV nắm được các giả thiết tính toán;
- Phân biệt được bản loại dầm và bản kê 4 cạnh;
- Đưa ra được sơ đồ tính toán dựa trên các giả thiết tính toán.
b. Xác định tải trọng gồm Tĩnh tải gs và hoạt tải ps
- Tĩnh tải gs (Lực/diện tích) gồm:
+ g1: Trọng lượng bản thân sàn
+ g2: Tường xây trực tiếp trên sàn.
- Hoạt tải sàn ps (Lực/ diện tích)= n x ptc
+ n là hệ số tin cậy
+ ptc là hoạt tải tiêu chuẩn được xác định tùy theo công năng của ô sàn.
- Tài liệu có thể sử dụng để xác định tải trọng sàn: Download
c. Xác định nội lực
- Sàn bản dầm (xem tài liệu)
- Sàn bản kê (xem tài liệu)
d. Tính cốt thép và chọn thép sàn
- Số liệu dùng tính cốt thép dọc sàn chịu M
+ Vật liệu: cấp bền BT; nhóm CT
+ Tiết diện: HCN b x hs (b là bề rộng tính toán; b= 1m)
+ Nội lực: Giá trị momen tính ở phần c)
- Kiểm tra khả năng BT sàn chịu cắt
2.2. Cấu tạo sàn:
- Nắm được cấu tạo cốt thép sàn: Đường kính, khoảng cách
- Cách bố trí cốt thép sàn
- Phối hợp cốt thép sàn, ...
3. Tài liệu hướng dẫn phần dầm phụ
- SV xem tài liệu hướng dẫn tại link: Download

Thông tin tương tự
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5 Sau Cuối