Tài liệu giảng dạy - GV Nguyễn Phú Hoàng


Số thứ tự của sinh viên (dùng để điểm danh - không thay đổi trong học kỳ 216) : Tải về

1. Học phần Máy Xây dựng

            - Slide bài giảng Máy xây dựng  - Thầy Võ Duy Hải - Trường Cao Đẳng Công Nghệ - ĐHĐN.

            Chương 1: Tải về

            Chương 2: Tải về

            Chương 3: Tải về

            Chương 4: Tải về

            Chương 5: Tải về

            Chương 6: Tải về

              Chương 7: Tải về

                   Máy đầm bê tông: Tải về

                   Máy trộn bê tông:  Tải về

                   Trạm trộn bê tông: Tải về

 

            - Bài giảng Máy xây dựng - Thầy Võ Duy Hải - Trường Cao Đẳng Công Nghệ - ĐHĐN : tải về

            - Bài tập:

            + Đề thi trắc nghiệm máy xây dựng: tải về

              + Sách bài tập Máy xây dựng - Nguyễn Hồng Ngân : tải về

            - Tài liệu tham khảo:

            + Bài giảng Máy Xây dựng - Thầy Trần Quang Hiền - ĐH Bách khoa Sài Gòn: tải về

            + Bài giảng Máy Xây dựng - Thầy Nguyễn Phước Bình - ĐH Bách khoa Đà Nẵng : tải về

            + Bài giảng Máy Xây dựng - Thầy Nguyễn Khánh Linh - Trường ĐHBK ĐN: tải về

            + Bài giảng Máy xây dựng - Thầy Nguyễn Ngọc Trung - ĐH Giao Thông Vận Tải : tải về  

2. Học phần Cơ học kết cấu

          - Bài giảng Cơ học kết cấu I - Nguyễn Phú Hoàng 

          + Chương mở đầu: tải về

          + Chương 01: tải về

          + Chương 02: tải về

          + Chương 03: tải về

          + Chương 04: tải về

          - Bài giảng Cơ học kết cấu II - Nguyễn Phú Hoàng 

          + Chương 05: tải về

          + Chương 06: tải về

          + Chương 07: tải về

          - Tài liệu tham khảo:

          + Bài giảng Cơ kết cấu I - Đại học Bách khoa Đà Nẵng : tải về

          + Bài giảng Cơ kết cấu I - Đại học Bách khoa Đà Nẵng : tải về

3. Học phần Sức bền vật liệu

  - Phần mềm Mdsolids và hướng dẫn sử dụng: tải về

   - Danh sách lớp, mẫu giấy làm bài tập: tải về

          - Tài liệu tham khảo:

          + Giáo trình Sức bền vật liệu I - Trần Minh Tú -Nguyễn Thị Hường - ĐH Xây dựng: tải về

4. Học phần Cơ lý thuyết

          - Phần Tĩnh học:

          + Chương 1(slide): tải về

          + Chương 2(slide): tải về

          - Phần Động học (slide): tải về

          - Tài liệu tham khảo:

          + Bài giảng Cơ lý thuyết (Phần Tĩnh học, Động học và Động lực học) ; tải về

5. Học phần Nền Móng

- Slide bài giảng:

          + Chương 01: tải về

          + Chương 02: tải về

          + Chương 03: tải về

          + Chương 04: tải về

          + Chương 5.1: tải về

          + Chương 5.2: tải về

          + Chương 5.3: tải về

+ Chương 5.4: tải về

- Bài giảng :  tải về

6. Học phần Cơ học công trình

- Slide bài giảng:

          + Chương 01:https://drive.google.com/file/d/1toVN6ntmhH54S71Q-EOc2T3QpadcwZ1f/view?usp=sharing

          + Chương 02: https://drive.google.com/file/d/1_OWEVZvm7Fcye07YqwTWB3JsYsa40OPG/view?usp=sharing

          + Chương 03: https://drive.google.com/file/d/1FLzuK_DokKn0QS7LY_oNWS1WZb_5WFts/view?usp=sharing

          + Chương 04:

          + Chương 05:

          + Chương 06:

Thông tin tương tự
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5 Sau Cuối