Hướng dẫn Đồ án Kết cấu Bê tông Cốt thép 1


1. Sách Đồ án môn học Kết cấu bê tông Sàn sườn toàn khối bản loại dầm ( Theo TCXDVN 356:2005) - Võ Bá Tầm, 2011.

2. Hướng dẫn Đồ án Bê tông Cốt thép - TS. Nguyễn Minh Long - ĐHBK TP HCM

2. Hướng dẫn chạy Sap2000 tính toán nội lực dầm phụ (Demo) - ThS. Phan Nhật Long - ĐH Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
Thông tin tương tự
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5 Sau Cuối