Hội thảo chuyên đề: “Ảnh hưởng của các loại tải trọng đặc biệt đến kết cấu công trình xây dựng” tại bộ môn Xây dựng – Khoa Kỹ thuật Xây dựng


Trong thiết kế kết cấu xây dựng, tải trọng công trình hay chính xác hơn là tải trọng và tác động (Loads and Actions) là các tác động vào công trình xây dựng dưới dạng lực (tải trọng) và các tác động khác không phải là lực như: chênh lệch nhiệt độ, biến dạng cưỡng bức, ... Theo tính chất tác dụng của tải trọng người ta phân tải trọng thành các loại: Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải); tải trọng tạm thời (hoạt tải) và tải trọng đặc biệt (động đất, bom mìn, nhiệt độ, …). 
Ở nước ta tải trọng đặc biệt được xem ít xảy ra và chỉ được xét đến cho các công trình có tính chất đặc biệt hoặc theo vị trí địa lý xây dựng công trình. Tuy nhiên, hiện nay do việc biến đổi khí hậu (thay đổi nhiệt độ, thiên tai, …) diễn ra phức tạp trên toàn thế giới nên các tải trọng – tác động đặc biệt tác dụng lên công trình đang rất được quan tâm. 
Để các giảng viên, sinh viên có dịp cùng trao đổi, học hỏi thêm về lĩnh vực này, vào lúc 14h00 thứ 6 ngày 27/10/2017; Bộ môn Xây dựng - Khoa Kỹ thuật Xây dựng - tổ chức Seminar “Ảnh hưởng của các loại tải trọng đặc biệt đến kết cấu công trình xây dựng”, 
Hội thảo có sự góp mặt của Ban chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Xây dựng; các giảng viên, sinh viên Bộ môn Xây dựng và các ngành khác có quan tâm.
Trong báo cáo tham luận số 1 tại hội thảo: “Ảnh hưởng của sự chênh lệch nhiệt độ tầng mái đến kết cấu công trình bê tông cốt thép”. ThS. Nguyễn Phú Hoàng đã giới thiệu được các vấn đề chính như sau:
- Ảnh hưởng của tác động nhiệt độ do sự chênh lệch nhiệt độ bên ngoài và bên trong sàn tầng mái đến kết cấu (sàn, dầm, cột, …) công trình BTCT.
- Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của tác động nhiệt độ đến kết cấu công trình xây dựng.

Untitled.jpg
Hình 1: ThS. Nguyễn Phú Hoàng báo cáo tham luận số 1 tại Hội thảo
Trong báo cáo tham luận số 2 tại hội thảo: “Sử dụng phần mềm ETABS để đánh giá ảnh hưởng các đặc trưng của chuyển động nền đất khi động đất xảy ra đến kết cấu công trình xây dựng bê tông cốt thép”. ThS. Lê Chí Phát đã giới thiệu được các vấn đề chính như sau:
- Trình bày cơ sở lý thuyết tính động đất theo phương pháp lịch sử thời gian và hướng dẫn ứng dụng phần mềm ETABS v9.2.0 để tính toán động đất theo phương pháp lịch sử thời gian.
- Đánh giá ảnh hưởng các đặc trưng của chuyển động nền đất khi động đất xảy ra (cường độ và thời gian động đất) đến kết cấu công trình xây dựng bê tông cốt thép.
Do tính thời sự của vấn đề nêu ra tại hội thảo, các bài tham luận đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi thảo luận sôi nổi của thầy cô và sinh viên Khoa KT Xây dựng về các vấn đề: ảnh hưởng của tác động nhiệt độ và tải trọng động đất đến kết cấu công trình xây dựng; giải pháp nhằm hạn chế các loại tải trọng – tác động đặc biệt (động đất, nhiệt độ) đến kết cấu công trình xây dựng; đề xuất các hướng và các bước nghiên cứu tiếp theo; …
Sau gần 2h trao đổi, hội thảo kết thúc vào lúc 14h00 cùng ngày.
Thông tin tương tự
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sau Cuối