Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật


Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng (ĐHSPKT) thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023 như sau: 
1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển
Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh được quy định trong phụ lục 1 đính kèm. 
2. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên 
- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước;
- Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương;
- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành. 
3. Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
3.1. Xét tuyển thẳng
- ĐT01: Xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành đào tạo của trường đối với thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.
- ĐT02: Xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành đào tạo của trường đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tin học ở các năm 2021, 2022, 2023 đã tốt nghiệp THPT.
- ĐT03: Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia ở các năm 2021, 2022, 2023 đã tốt nghiệp THPT vào học một số ngành tương ứng với lĩnh vực đạt giải (phụ lục 2).
- ĐT04: Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cử đi thi thuộc các năm 2021, 2022, 2023 nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đoạt giải (phụ lục 3).
- ĐT05: Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Trường sẽ xem xét, quyết định xét tuyển thẳng vào học ngành đăng ký xét tuyển căn cứ trên hồ sơ cụ thể của thí sinh, bao gồm:
+ Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Các thí sinh tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; 
+ Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.
3.2. Ưu tiên xét tuyển
- Thí sinh tốt nghiệp THPT, đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tin học thuộc các năm 2021, 2022, 2023 nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp phù hợp với tất cả các ngành ĐKXT: giải nhất được cộng 2,0 điểm; giải nhì được cộng 1,5 điểm; giải ba được cộng 1,0 điểm; giải khuyến khích được cộng 0,5 điểm.
- Thí sinh tốt nghiệp THPT, đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, đoạt giải cuộc thi KHKT cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia thuộc các năm 2021, 2022, 2023 nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp phù hợp với một số ngành ĐKXT (phụ lục 2): giải nhất được cộng 2,0 điểm; giải nhì được cộng 1,5 điểm; giải ba được cộng 1,0 điểm; giải tư được cộng 0,5 điểm.
- Thí sinh đoạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cử đi thuộc các năm 2021, 2022, 2023 nếu có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định. Các thí sinh được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp xét tuyển ngành phù hợp với nghề đã đoạt giải (phụ lục 3): giải nhất được cộng 1,5 điểm; giải nhì được cộng 1,0 điểm; giải ba được cộng 0,5 điểm.
4. Nguyên tắc đăng ký và nguyên tắc xét tuyển
4.1. Nguyên tắc đăng ký 
- Thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng trong phiếu đăng ký xét tuyển ứng với đối tượng xét tuyển của mình;
- Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét; 
- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT); trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét. 
4.2. Nguyên tắc xét tuyển
- Xét tuyển vào ngành đúng, ngành phù hợp trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần. Khi đăng ký xét tuyển vào Trường, thí sinh được đăng ký nhiều ngành khác nhau và theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh trúng tuyển 01 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Trường hợp vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình môn Toán của lớp 12. Đối tượng được xét tuyển thẳng phải đáp ứng các yêu cầu theo quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thí sinh không cung cấp đầy đủ minh chứng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được xét tuyển. 
5. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển 
5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 
Hồ sơ gồm: 
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (Phụ lục III, IV kèm theo Công văn số: 1919/BGDĐT-GDĐH  ngày  28/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) có đầy đủ thông tin theo quy định. Thí sinh tải mẫu phiếu (XTT_UTXT) trên trang tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại địa chỉ http://tuyensinh.ute.udn.vn; 
- Bản sao có công chứng minh chứng thuộc đối tượng xét tuyển;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân; 
- Bản sao có công chứng chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu đã tốt nghiệp).
5.2. Lệ phí đăng ký xét tuyển 
Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển được miễn lệ phí xét tuyển.
6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 
6.1. Thời gian nhận hồ sơ 
Từ ngày 01/6/2023 đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2023 (tính theo dấu bưu điện). 
6.2. Địa điểm nhận hồ sơ 
Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng, 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;
Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang Tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại địa chỉ http://tuyensinh.ute.udn.vn hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo, Trường ĐHSPKT, 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3530103./.


PHỤ LỤC 1
Danh mục ngành đào tạo, chỉ tiêu xét tuyển, mã đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2023
ph11.png
ph12.png

PHỤ LỤC 2
Danh mục ngành đào tạo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 
tương ứng với lĩnh vực cuộc thi KHKT cấp quốc gia, quốc tế 
của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2023
pl2.png

PHỤ LỤC 3
Danh mục ngành đào tạo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 
tương ứng với kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế 
của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2023

pl3.png

Thông tin tương tự
Trang 1 / 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối