Thông tin đăng ký xét tuyển khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng


Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2020, trình độ đại học, hệ chính quy,  cập nhật tháng 5/2020, như sau: 

1.jpg


2.jpg
3.jpg

XEM TOÀN BỘ NỘI DUNG TẠI ĐÂY:Thông tin tương tự
Trang 1 / 4 1 2 3 4 Sau Cuối