Thông báo gặp mặt thân mật nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11


giay moi.JPG

***** CHƯƠNG TRÌNH *****

9h - 9h30 : Đón tiếp
9h30 : Gặp mặt thân mật Gỉang viên và Sinh viên Học sinh
- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
- Phát biểu của Ban Chủ nhiệm Khoa
- Chia sẻ và tâm sự của các thế hệ Sinh viên Học sinh
- Giao lưu văn nghệ giữa Thầy cô và các thế hệ Sinh viên học sinh
11h : Liên hoan thân mật tại Nhà hàng KaKa 
(219 Nguyễn Tất Thành)

Ban tổ chức

Ghi chú: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, các em Cựu SV - có đăng ký tham dự Liên hoan - vui lòng liên hệ trước theo Số ĐT: 0932. 538186 (Thầy Phan Thanh Ngọc, Bí thư Liên chi Đoàn Khoa KT Xây dựng)
Thông tin tương tự