Thông báo Học bổng cho SV KTXD - Học bổng CED Alumni 2017


Hiện nay có các suất học bổng do cựu SV Khoa KTXD tài trợ gồm 02 suất 1.500.000đ, 03 suất 1.000.000đ, 01 suất 800.000đ cho SV Khoa KTXD:
Điều kiện xét: SV có điểm > 2,5 và có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên SV chưa được nhận các học bổng kỳ 116.
Hồ sơ: - SV nộp đơn viết tay ghi rõ họ tên, mã SV, lớp sinh hoạt, số điện thoại liên lạc, hoàn cảnh hiện tại kèm bảng điểm kỳ 116 + các minh chứng (ưu tiên SV có các minh chứng rõ ràng), nộp tại Thư ký Khoa KTXD, trước 19/05/2017.
Thông tin tương tự