Tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt các cấp và giải thưởng Sao tháng Giêng


Thời gian nộp hồ sơ về Văn phòng Đoàn trường UTE : Trước 17h00 ngày 25/11/2018

1. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường - UTE 2018
- Bộ tiêu chuẩn và yêu cầu hồ sơ: XEM TẠI ĐÂY
- Mẫu báo cáo thành tích: XEM TẠI ĐÂY
2. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học Đà Nẵng:
- Bộ tiêu chuẩn và yêu cầu hồ sơ: XEM TẠI ĐÂY
- Mẫu báo cáo thành tích: XEM TẠI ĐÂY
3. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố:
- Bộ tiêu chuẩn : XEM TẠI ĐÂY
- Mẫu báo cáo thành tích + Yêu cầu minh chứng: XEM TẠI ĐÂY
4. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương:
- Bộ tiêu chuẩn : XEM TẠI ĐÂY
- Mẫu báo cáo thành tích + Yêu cầu minh chứng: XEM TẠI ĐÂY
5. Giải thưởng Sao tháng Giêng:
- Quy chế giải thưởng : XEM TẠI ĐÂY
- Mẫu báo cáo thành tích + Yêu cầu minh chứng: XEM TẠI ĐÂY

Bí thư lớp trưởng các lớp chú ý phổ biến nội dung về cho toàn thể sv trong lớp ( các bạn có điểm học tập >2,7 chú ý thực hiện)
Thông tin tương tự
Trang 1 / 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 Sau Cuối