Thông báo đến các lớp TN Cơ học và TN vật liệu XD - gv Phan Nhật Long


Thông báo đến các lớp Thí nghiệm VLXD - gv Phan Nhật Long
Thông báo tất cả các Sinh viên đăng ký lớp Thí nghiệm Vật liệu XD của gv PNLong có mặt tại Phòng thí nghiệm Xây dựng lúc 13h00 thứ 7 ngày 30/5/2020. Khi đi mang theo quyển hướng dẫn báo cáo thí nghiệm.


Thông báo môn Thí nghiệm cơ học của gv PNLong
Tất cả những sinh viên đã đăng ký môn học có mặt tại phòng thí nghiệm xây dựng lúc 13h Chủ nhật, ngày 31/5/2020.
Yêu cầu: mua quyển báo cáo thí nghiệm, học bài 01, quy trình sử dụng máy kéo nén vạn năng WE-1000
Mọi sự vắng mặt xem như sinh viên tự ý bỏ môn học
Thông tin tương tự
Trang 1 / 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 Sau Cuối