Lịch Bảo vệ đồ án Bê tông 1 nhóm thầy PNLong


- Thời gian: 13h00 thứ 4 ngày 09/ 01/ 2019
- Địa điểm: Xưởng Xây dựng.
Các sinh viên khi đi mang theo đầy đủ: 
+ Máy tính bỏ túi 
+ Bản vẽ đồ án (in A1 ), 
+ Thuyết minh đóng bìa ( màu vàng)
+ Các tài liệu liên quan đến đồ án: sách hướng dẫn, giáo trình BTCT 1.
Chú ý: đi đầy đủ, đúng giờ. mọi sự vắng mặt đều không được xử lý.


Thông tin tương tự
Trang 1 / 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 Sau Cuối