KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “ GIAO LƯU SINH HOẠT TÂN SINH VIÊN”


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

“ GIAO LƯU SINH HOẠT TÂN SINH VIÊN”

 

Thực hiện chương trình sinh hoạt định hướng cho sinh viên khóa 2019, Khoa Kỹ thuật Xây dựng  tổ chức chương trình “Giao lưu sinh hoạt Tân sinh viên khóa 2019 khoa Kỹ thuật xây dựng” với các nội dung như sau:

1. Thời gian và Địa điểm

-   Thời gian: 17 giờ 30, thứ 6, ngày 20 tháng 9 năm 2019.

-   Địa điểm: Hội trường khu B

2. Thành phần tham dự:

Về phía nhà trường:

-   Đại diện Ban Giám hiệu.

-   Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

-   Đại diện Ban Chủ nhiệm khoa, Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng Bộ môn, giảng viên các ngành.

-   Sinh viên các chuyên ngành khóa 2019 khoa Kỹ thuật Xây dựng.

3. Nội dung chương trình

- Giới thiệu tổng quan về trường ĐH SPKT, khoa Kỹ thuật Xây dựng.

- Giới thiệu định hướng tổng quan về các ngành nghề của khoa.

- Giới thiệu các hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường ĐH SPKT.

- Tư vấn giải đáp thắc mắc của Tân sinh viên.

- Văn nghệ giao lưu.

4. Công tác tổ chức

- Liên chi Đoàn khoa Kỹ thuật Xây dựng phối hợp cùng Ban chủ nhiệm khoa tổ chức chương trình.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo, điều động toàn thể sinh viên khóa 2019 tham dự.

 

 

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐH SPKT

Đà nẵng , ngày 14 tháng 09 năm 2019

BCN KHOA KTXD

 

Thông tin tương tự
Trang 1 / 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 Sau Cuối