Bộ môn CN Xây dựng


STT

Ảnh

Họ tên

Thông tin cá nhân

1

phat.jpg

 Lê Chí Phát

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn

Di động: 0975051541

Email: chiphatxd@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/lechiphat

2

hoang.jpg

Nguyễn Phú Hoàng

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên, Phó trưởng khoa

Di động: 0917981598

Email: nguyenphuhoangdanang@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nphoang

3

 Dung.jpg

Nguyễn Tiến Dũng

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên chính

Di động: 0983613414

Email: dungtagh@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dungnt

4

Thanh vinh.jpg

Ngô Thanh Vinh

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0935686898

Email: ntvinhdct@gmail.com

Lý lịch khoa học:

5

doan_vinh_phuc.jpg

Đoàn Vĩnh Phúc

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0905059010

Email: doanvinhphuc@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/doanvinhphuc

6

tran_thanh_quang.jpg

Trần Thanh Quang

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giáo viên

Di động: 0905513999

Email: thquang2005@yahoo.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tranthanhquang

7

 Thang.JPG

Lê Minh Thắng

Học vị: Thạc sĩ ( Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc )

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0977143146

Email: leminhthangxd@gmail.com

Lý lịch khoa học:

8

vo_duy_hai.jpg

Võ Duy Hải

Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh tại Đài Loan)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0972277549

Email: duyhai88@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vdhai

9

Mai phuong anh tuyet.jpg

Mai Phước Ánh Tuyết

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0905011061

Email: maiphuocanhtuyet@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/mpatuyet

10

le_thi_phuong.jpg

Lê Thị Phượng

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0987561804

Email: phuongle194@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ltphuong

11

truong_thi_thu_ha.jpg

Trương Thị Thu Hà

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0986797367

Email: truongthuha88@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hattt

12

Nhat long.jpg

Phan Nhật Long

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giáo viên

Di động: 0935682229

Email: pnlong@ute.udn.vn

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/phannhatlong

13

phan_viet_nhat.jpg

Phan Viết Nhựt

Học vị: Kỹ sư (Cao học tại Nhật)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0935207205

Email: vietnhut@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/pvnhut

14

pham_thi_phuong_trang.jpg

Phạm Thị Phương Trang

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 01225532727

Email: trangpham3112@gmail.com

Lý lịch khoa học:http://scv.udn.vn/ptptrang

15

Ngoc.jpg

 Phan Thanh Ngọc

Học vị: Kỹ sư (Cao học tại Nhật)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0932538186

Email: thanhngocphanbk@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ptngoc

16

loc.jpg

Trương Hoàng Lộc

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giáo viên

Di động: 0905335889

Email: hoangloctruong89@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/thloc