Bộ môn CN Xây dựng


STT

Ảnh

Họ tên

Thông tin cá nhân

 

 

 

 

1


phat.jpg

 

 


Lê Chí Phát


Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên, Trưởng bộ môn

Di động: 0975051541

Email: chiphatxd@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/lechiphat

 

 

 

 

2


hoang.jpg

 

 


Nguyễn Phú Hoàng

 

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên, Phó trưởng khoa

Di động: 0917981598

Email: nphoang@dct.udn.vn

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nphoang

 

 

 

 

3


Dung.jpg

 

 


Nguyễn Tiến Dũng

 

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên chính

Di động: 0983613414

Email: dungk408@yahoo.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dungnt

 

 

 

 

4


Thanh vinh.jpg

 

 


Ngô Thanh Vinh

 

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0935686898

Email: ntvinh@ac.udn.vn

Lý lịch khoa học:

 

 

 

 

5


doan_vinh_phuc.jpg

 

 


Đoàn Vĩnh Phúc

 

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0905059010

Email: doanvinhphuc@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/doanvinhphuc

 

 

 

 

6


tran_thanh_quang.jpg

 

 Trần Thanh Quang

 

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giáo viên

Di động: 0905513999

Email: thquang2005@yahoo.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tranthanhquang

 

 

 

 

7

 

Thang.JPG

 

 


Lê Minh Thắng

 

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0977143146

Email: leminhthangxd@gmail.com

Lý lịch khoa học:

 

 

 

 

8

 

vo_duy_hai.jpg

 

 


Võ Duy Hải

 

Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh tại Đài Loan)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0972277549

Email: duyhai88@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vdhai

 

 

 

 

9

 

Mai phuong anh tuyet.jpg

 

 


Mai Phước Ánh Tuyết

 

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0905011061

Email: maiphuocanhtuyet@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/mpatuyet

 

 

 

 

10


le_thi_phuong.jpg

 

 


Lê Thị Phượng

 

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0987561804

Email: phuongle194@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ltphuong

 

 

 

 

11


truong_thi_thu_ha.jpg


 

 

Trương Thị Thu Hà

 

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0986797367

Email: truongthuha88@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hattt

 

 

 

 

12

 

binh2.jpg


 

 

Nguyễn Thanh Bình

 

Học vị: Kỹ sư (Cao học tại Nhật)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 01266699949

Email: thanhbinhxjv@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/thanhbinh

 

 

 

 

13

 

Nhat long.jpg
Phan Nhật Long

 

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giáo viên

Di động: 0935682229

Email: pnlong@ud.edu.vn;

phannhatlong499@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/phannhatlong

 

 

 

 

14


loc.jpg

 


 

Trương Hoàng Lộc

 

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giáo viên

Di động: 0905335889

Email: hoangloctruong89@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/thloc

 

 

 

 

15


phan_viet_nhat.jpg

 


 

Phan Viết Nhựt

 

Học vị: Kỹ sư (Cao học tại Nhật)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0935207205

Email: vietnhut@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/pvnhut

 

 

 

 

16


pham_thi_phuong_trang.jpg

 

 


Phạm Thị Phương Trang

 

Học vị: Kỹ sư (Cao học Đài Loan)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 01225532727

Email: trangpham3112@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ptptrang

 

 

 

 

17


Ngoc.jpg

 

 


Phan Thanh Ngọc

 

Học vị: Kỹ sư (Cao học tại Nhật)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0932538186

Email: thanhngocphanbk@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ptngoc