Đại học Đà Nẵng giới thiệu Bản tin định kỳ-Newsletter UD số 3 năm 2022


Nhằm tăng cường gắn kết, phục vụ cộng đồng; nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục đào tạo, góp phần quảng bá học hiệu, Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ-Newsletter UD số 3-2022.

Nhằm tăng cường gắn kết, phục vụ cộng đồng; nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục đào tạo, góp phần quảng bá học hiệu, Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ-Newsletter UD số 3-2022.

Untitlednewss2.png

Kính mời xem Bản tin-Newsletter UD số 3-2022 tại đây.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Thông tin tương tự
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5 Sau Cuối