Thông báo tuyển dụng cho SV ngành Kiến trúc (ưu tiên ngạch Cao đẳng)


Công ty TNHH DDP Projetcs Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng các SV năm cuối hoặc đã tốt nghiệp ngành Kiến trúc (Ưu tiên ngạch Cao đẳng).xem Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH DDP Projetcs Việt Nam tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B5NZjLaoAfydUHV2QjY5cHpjd3Z2alo0c3BlS2JSdmNwek13/view?usp=sharing

Các bạn SV có thể tìm hiểu thêm về Công ty TNHH DDP Projetcs Việt Nam theo link sau đây:http://ddpprojects.com/ hoặc 

Thông tin tương tự
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7 Sau Cuối