Học bổng của Chính phủ Canada dành cho các nước Đông Nam Á.


Năm nay là năm thứ hai, học bổng trao đổi giáo dục cho phát triển của Chính phủ Canada dành cho sinh viên đến từ các nước ASEAN trong đó có Việt Nam được mở và nhận hồ sơ đăng ký.

Chương trình đem lại cơ hội trao đổi sinh viên sang học tập 1 hoặc 2 kỳ (4-8 tháng) ở các bậc Đại học, Thạc sĩ cũng như thực tập nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Canada

Bản giới thiệu tóm tắt về chương trình học bổng (bằng tiếng Anh và tiếng Pháp). Các thông tin chi tiết hơn được giới thiệu trên website học bổng SEED của Chính phủ Canada: http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

Tại UQTR, sinh viên đăng ký học tập 1 hoặc 2 kỳ cần có khả năng sử dụng tiếng Pháp khá, riêng nghiên cứu sinh sang thực tập nghiên cứu thì không bắt buộc biết tiếng Pháp.

Thời hạn đăng ký dự tuyển học bổng là hết ngày 24 tháng 2 năm 2019 (nếu tính theo giờ Việt Nam là 12h ngày 25/2/2019), ứng viên đăng ký bằng cách điền và tải các tài liệu vào website

www.uqtr.ca/bourses-anase .

Các ứng viên đăng ký trên web nói trên sẽ được phòng Quốc tế và Tuyển sinh đánh giá hồ sơ để lựa chọn trước khi gửi lên cơ quan quản lý học bổng của Chính phủ Canada vào ngày 5/3/2019.

Thông tin tương tự
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Sau Cuối