Thông báo họp khoa tháng 11/2022


THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 11/2022


- Thời gian: buổi chiều thứ Tư ngày 09/11/2022

+ Tập trung và xuất phát tại trường (cơ sở 1 - 48 Cao Thắng) lúc 14h00.

 + Họp khoa tại Phòng họp chuyên đề Tầng 4 - Cơ sở 2 ( Hòa Quí) lúc 15h00.

- Thành phần: Toàn thể CBGV

Trân trọng!

ĐN, 04/11/2022                                                        TL.BCN Khoa

Thông tin tương tự
Trang 1 / 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối