THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 6/2022 & HỌP TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN KHOA NĂM HỌC 2021-2022


THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 6/2022 

HỌP TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN KHOA NĂM HỌC 2021-2022


- Thời gian: 9h00 thứ Hai, ngày 20/6/2022

- Thành phần: Toàn thể CBGV

- Địa điểm: Văn phòng khoa KTXD

- Nội dung: Họp khoa tháng 6/2022 và họp Tổng kết Công đoàn khoa KTXD năm học 2021-2022.

ĐN, 16/6/2022                                                              TL.BCN Khoa

Thông tin tương tự
Trang 1 / 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối