THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 10/2022


THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 10/2022


- Thời gian: 9h00 thứ Sáu, ngày 7/10/2022

- Thành phần: Toàn thể CBGV

- Địa điểm: Văn phòng khoa KTXD

ĐN, 03/10/2022                                                        TL.BCN Khoa

Thông tin tương tự
Trang 1 / 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối