HỘI THẢO "CÔNG TÁC PHỤC DỰNG ĐỒ HỌA TRONG QUÁ TRÌNH BẢO TỒN CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CỔ Ở VIỆT NAM"


KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thảo “Công tác phục dựng đồ họa trong quá trình
bảo tồn các công trình kiến trúc cổ ở Việt Nam”

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Ngày 03/03/2023, từ 8h30 đến 11h00.

- Địa điểm: Phòng họp 1, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng.


2. Thành phần tham dự Hội nghị:

2.1. Khách mời:

- Đại diện Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng;

- Các Giảng viên, Sinh viên các ngành Kiến trúc, Xây dựng trên địa bàn thành phố;

- Các đối tượng quan tâm trên phạm vi thành phố.

2.2. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật:

- Đại diện Ban giám hiệu;

- Đại diện Phòng QLKH & HTQT;

- Giảng viên; Sinh viên Khoa KTXD.

2.3. Ban tổ chức: (Danh sách kèm theo)


3. Nội dung chương trình:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

08h15 - 08h30

Tiếp đón

Ban Giám hiệu – Khoa KTXD

08h30 - 08h35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

TS. Trần Thị Phương Huyền

08h35 - 08h40

Phát biểu khai mạc của Ban tổ chức

TS. Phan Tiến Vinh

08h40 - 09h00

Báo cáo 1: Tái hiện không gian kiến trúc của đô thị Tourane thời Pháp thuộc (1888-1950) thông qua phương pháp phục dựng đồ họa

TS. Đinh Nam Đức
(GV. Khoa KTXD, Trường ĐH SPKT – ĐH Đà Nẵng)

09h00 - 09h20

Báo cáo 2: Bảo tồn những dấu ấn công trình kiến trúc Pháp tại Thành phố Đà Nẵng

TS. Lê Minh Sơn
(GV. Khoa Kiến trúc, Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng)

09h20 - 09h40

Giải lao

 

09h40 - 10h00

Báo cáo 3: Phục dựng đồ họa quần thể Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử

KTS. Nguyễn Hữu Hoàng Triều
(Công ty TNHH ĐTXD Lũy Việt)

10h00 - 10h50

Hỏi đáp

 

10h50 - 11h00

Bế mạc, Kết thúc Hội thảo

TS. Phan Tiến Vinh

Thông tin tương tự
Trang 1 / 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối