CUỘC THI “VẼ XÂY DỰNG TRÊN MÁY TÍNH - CED 2023"


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

CUỘC THI “VẼ XÂY DỰNG TRÊN MÁY TÍNH - CED 2023"

Nhằm thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022-2023, Khoa Kỹ thuật Xây dựng phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc thi “Vẽ xây dựng trên máy tính” năm 2023 dành cho sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật như sau:

1. Đối tượng dự thi:

- Tất cả sinh viên đang theo học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

2. Thời gian và địa điểm dự thi:

- Thời gian: Lúc 08h00 thứ Bảy, ngày 25 tháng 02 năm 2023.

- Địa điểm: Phòng máy tính B201, Khu B, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

3. Yêu cầu và quy định cuộc thi:

* Yêu cầu:

- Bài thi được thực hiện tại chỗ trên máy vi tính, sử dụng phần mềm AutoCAD;

- Bài thi được chấp nhận là bài thi sử dụng đề thi do Ban tổ chức phát ra, không có dấu hiệu sao chép. Các bài thi có dấu hiệu sao chép nhau sẽ bị hủy kết quả thi;

- Thời gian tối đa để thực hiện bài thi cho mỗi thí sinh dự thi là 30 phút.

- Nội dung đề thi và thang điểm chấm thi được Ban tổ chức quy định.

* Quy định chung:

- Thí sinh phải có mặt trước giờ thi tối thiểu 30 phút để nghe phổ biến quy chế và ổn định phòng thi;

- Mỗi thí sinh chỉ được phép dự thi một lần và thực hiện một bài thi duy nhất;

- Thí sinh không mang theo bất cứ tài liệu hướng dẫn nào vào phòng thi;

- Các thí sinh không được phép thi hộ người khác;

- Trang phục khi dự thi phải nghiêm túc, gọn gàng;

- Thí sinh không mang đề thi ra khỏi phòng thi.

4. Cách thức đăng ký và thời hạn đăng ký dự thi:

- Sinh viên đăng ký thi tại link sau: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=yC-BKIIl-EKPMmd-o-Yy5FHcSaNoeMZAoB6_dr8HkNxUREozWUhMSTNaU0ZXMU1FWTVHTDc3QU43Sy4u

- Hạn chót đăng ký : 16h00 thứ Năm ngày 23/02/2023.

5. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải nhất: 2.500.000đ /giải, kèm giấy khen của cuộc thi;

- 01 giải nhì:  1.500.000đ /giải, kèm giấy khen của cuộc thi;

- 02 giải ba: 700.000đ /giải, kèm giấy khen của cuộc thi;

- 04 giải khuyến khích: 300.000đ /giải, kèm giấy khen của cuộc thi.

6. Thành phần Ban tổ chức:

- Đại diện Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật Xây dựng;

- Đại diện các Bộ môn thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng;

- Đại diện Xưởng Thực hành Tin học Xây dựng.

Thông tin tương tự
Trang 1 / 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối