Hội thảo chuyên đề “Nghiên cứu thông gió tự nhiên trong công trình bằng phương pháp CFD” tại Bộ môn Kiến trúc, Trường Cao đẳng Công nghệ.


Thực hiện kế hoạch về các hoạt động khoa học công nghệ của Khoa KT Xây dựng năm 2016, vào lúc 8h30 thứ Bảy 20/8/2016 tại Văn phòng Khoa KT Xây dựng, Bộ môn Kiến trúc đã tổ chức Hội thảo với chuyên đề “Nghiên cứu thông gió tự nhiên trong công trình bằng phương pháp CFD”.
Về dự buổi Hội thảo có các thầy trong BCN Khoa, các Thầy cô thuộc BM. Kiến trúc và các bạn Sinh viên chuyên ngành Kiến trúc thuộc Khoa KT Xây dựng.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ThS. KTS Phan Tiến Vinh (Trưởng khoa KT Xây dựng) nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động khoa học công nghệ nói chung và các Hội thảo chuyên đề của Khoa - Bộ môn nói riêng trong việc thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của Giảng viên và sinh viên. Đây cũng là cơ hội để thầy cô cùng trao đổi học thuật và thảo luận về các vấn đề thuộc lĩnh vực nghiên cứu của mình. 

Seminar.jpg
ThS. Phan Tiến Vinh, Trưởng khoa KT Xây dựng, phát biểu khai mạc Hội thảo.
Trong báo cáo tham luận “Nghiên cứu thông gió tự nhiên trong công trình bằng phương pháp CFD - Ứng dụng phần mềm Autodesk Simulation CFD”, ThS. KTS Phan Tiến Vinh đã giới thiệu một số vấn đề chính, như:
- Xu hướng phát triển của Kiến trúc bền vững trên thế giới và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Cách tiếp cận Kiến trúc bền vững bằng các giải pháp Thông gió tự nhiên trong công trình.
- Giới thiệu các mô hình được sử dụng trong nghiên cứu về Thông gió hiện nay trên thế giới. Tập trung giới thiệu về Phương pháp CFD (Computational Fluid Dynamics), một phương pháp được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong các nghiên cứu về Thông gió trong công trình.
- Giới thiệu, minh họa về cách sử dụng và các ứng dụng của Phần mềm Autodesk Simulation CFD 2015 trong nghiên cứu về Thông gió tự nhiên trong công trình. Nhấn mạnh sự cần thiết của việc sử dụng phần mềm Autodesk Simulation CFD 2015 trong thực tế thiết kế, cũng như trong quá trình đào tạo Cử nhân ngành Kiến trúc tại Khoa KT Xây dựng hiện nay.
Bài tham luận đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi thảo luận sôi nổi của Thầy cô và các bạn Sinh viên Kiến trúc về các vấn đề: phạm vi ứng dụng của CFD trong thực tế hiện nay của ngành Kiến trúc; một số hạn chế của phương pháp; độ chính xác của các mô phỏng so với thực tế; cách xác định các điều kiện biên cho mô phỏng; xu hướng sử dụng các công cụ mô phỏng trong thiết kế kiến trúc hiện nay; yêu cầu và mức độ áp dụng phần mềm vào các đồ án kiến trúc của sinh viên; …
 
Untitled.jpg
Các thầy cô và các bạn sinh viên Khoa KT Xây dựng trao đổi, thảo luận tại Hội thảo.
Sau gần 2 giờ trao đổi và thảo luận sôi nổi, Hội thảo kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Thông tin tương tự
Trang 1 / 3 1 2 3 Sau Cuối