BỘ MÔN CN CẦU ĐƯỜNG


STT

Ảnh

Họ tên

Thông tin cá nhân

 

 

 

 

1


My.jpg

 

 

  

Ngô Thị Mỵ

 

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên, trưởng bộ môn

Di động: 0982551227

Email: myxdcn@yahoo.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ngothimy

 

 

 

 

2


bach_quoc_sy1.jpg

 

  

 

Bạch Quốc Sĩ

 

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên, Phó trưởng khoa

Di động: 0914001526

Email: bqsi@dct.udn.vn

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/bqsi

 

 

 

 

3

 

Du.jpg

 

 

  

Thân Vĩnh Dự

 

Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh tại Pháp)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0905534456

Email: thanvinhdu@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tvdu

 

 

 

 

4


Duc long.JPG

 

  

 

Trần Đức Long

 

Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh tại Pháp)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0914458284

Email: duclongxdcd@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tdlong

 

 

 

 

5


My (2).jpg

 

 

 

 Cao Thị Xuân Mỹ

 

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0914266090

Email: mycao.dct@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/mycaodct

 

 

 

 

6


thanh.jpg

 

 

  

Đặng Ngọc Thành

 

Học vị: Kỹ sư (Nghiên cứu sinh tại Nga)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0936365939

Email: dangthanh1810@gmail.com

Lý lịch khoa học:

 

 

 

 

7


nguyen_van_bao_nguyen.jpg

 

 

 

 Nguyễn Văn Bảo Nguyên

 

Học vị: Kỹ sư (Cao học Đài Loan)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0983716367

Email: nguyenbao.dct@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nvbnguyen

 

 

 

 

8


duyen anh.jpg

Huỳnh Võ Duyên Anh


Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0945915337

Email: huynhvoduyenanh88@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hvdanh