Hướng đến Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018


Sáng ngày 15/8/2018, Ủy Ban kiểm tra (UBKT) của Đoàn Đại học Đà Nẵng đã thực hiện việc kiểm tra công tác Đoàn và Phong trào thanh niên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm học 2017-2018.
Về phía UBKT của Đoàn Đại học Đà Nẵng có đồng chí Dương Nguyễn Minh Huy - Bí thư Đoàn Đại học Đà Nẵng, đồng chí Dương Minh Quân - Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng, đồng chí Tôn Nữ Trà My - Phó bí thư Đoàn, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng cùng các đồng chí là thường trực văn phòng Đoàn Đại học Đà Nẵng. Về phía Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn trường, đồng chí Lê Thị Bích Tra – Chủ tịch Hội Sinh viên trường; đại diện Đảng ủy nhà trường có đồng chí Hồ Trần Anh Ngọc - Đảng ủy viên phụ trách thanh niên và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban thư ký Hội Sinh viên trường.

UBKT2.jpg
UBKT của Đoàn Đại học Đà Nẵng chỉ đạo và góp ý về bộ tiêu chí đánh giá

UBKT của Đoàn Đại học Đà Nẵng đã thanh kiểm tra kết quả mà Đoàn và Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã thực hiện được trong năm học 2017-2018. Nhìn chung, Đoàn và Hội Sinh viên nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tốt trong việc điều hành và tổ chức các hoạt động, gần như đầy đủ so với bộ tiêu chí đề ra. Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên các trường học thành viên Đại học Đà Nẵng năm học 2017 - 2018 gồm có: 5 tiêu chí, 23 nội dung đánh giá và tổng số điểm đạt tối đa là 270 điểm.
  • Tiêu chí 1: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, gồm có 4 nội dung.
  • Tiêu chí 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên, gồm có 11 nội dung.
  • Tiêu chí 3: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, gồm có 4 nội dung.
  • Tiêu chí 4: Công tác quốc tế thanh niên, có 1 nội dung
  • Tiêu chí 5: Công tác kiểm tra, giám sát và thông tin, báo cáo, gồm có 2 nội dung
Các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng đã nghiên cứu hệ thống tiêu chí, nội dung đánh giá chất lượng hoạt động, xây dựng nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua phù hợp với điều kiện của đơn vị và lập kế hoạch phấn đấu đạt các tiêu chí, nội dung đánh giá. Theo bộ tiêu chí, việc tổ chức trình tự đánh giá gồm: thành lập Hội đồng đánh giá, xây dựng kế hoạch đánh giá và triển khai quá trình tự đánh giá theo đúng quy trình hướng dẫn.
Ngoài ra, UBKT của Đoàn Đại học Đà Nẵng cũng đã có góp ý về dự thảo văn kiện cho việc Đại hội Hội Sinh viên sắp tới, cũng như thành lập Liên chi Hội Khối Sinh viên góp phần thúc đẩy cầu nối vững chắc và kênh thông tin liên lạc quan trọng giữa Đoàn Trường - Hội Sinh viên trường với các bạn tân sinh viên khóa 2018. Thành viên UBKT Đoàn Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng, đồng chí Dương Minh Quân đã phát biểu chúc mừng, đưa ra những định hướng nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của khối sinh viên năm nhất cho BCH LCĐ-LCH khóa 2018 trong nhiệm kỳ tới, yêu cầu thành lập thêm các Câu lạc bộ học thuật, đặc biệt Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học hay Câu lạc bộ khởi nghiệp. Đồng chí Dương Nguyễn Minh Huy - Bí thư Đoàn Đại học Đà Nẵng đánh giá cao phần mềm Chuyên trách Đoàn trường đang xây dựng và yêu cầu phải đưa đầy đủ vào trong bộ tiêu chí bổ sung, đồng thời cho biết sẽ đưa sáng kiến thiết thực này, một sáng kiến đại diện của Đoàn Đại học Đà Nẵng, ra Trung ương Đoàn để đánh giá toàn diện. Đồng chí Hồ Trần Anh Ngọc - Đảng ủy Nhà trường đánh giá cao bộ tiêu chí này, coi đây là bước mới để đánh giá hoạt động Đoàn - Hội, công cụ cần thiết để giúp nhà trường hiểu hơn về công tác Đoàn - Hội trong thời kỳ hội nhập cách mạng 4.0, đồng thời cũng bổ sung thêm nội dung về Câu lạc bộ SRT - Nhóm Học tập-Nghiên cứu với hơn 30 nhóm đang hoạt động mạnh tại nhà trường. Đồng chí Lê Thị Bích Tra - Chủ tịch Hội Sinh viên khẳng định trong năm học tới sẽ thúc đẩy thành lập thêm Câu lạc bộ Ngoại ngữ để giúp nâng cao kỹ năng ngoại ngữ trong sinh viên, tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội.

UBKT5.jpg
Đồng chí Lê Thị Bích Tra – Chủ tịch Hội Sinh viên trình bày kết quả đạt được trong năm học 2017-2018

Kết thúc chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn trường đã cảm ơn UBKT của Đoàn Đại học Đà Nẵng đã có những góp ý chân thành và mang tính xây dựng, giúp Đoàn trường cũng như Hội Sinh viên trường nắm bắt và đổi mới sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian đến.
UBKT8.jpgỦy Ban Kiểm tra của Đoàn Đại học Đà Nẵng

Ban Truyền thông trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng
Thông tin tương tự
Trang 1 / 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối