"Nhóm Học tập - Nghiên cứu (Study-Research Team)" - Mô hình mới trong đào tạo nhằm nâng cao năng lực học tập, năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ năng mềm cho Sinh viên các ngành Xây dựng


Nhóm Học tập – Nghiên cứu SRT (Study-Research Team): “Một mô hình mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; nghiên cứu khoa học và kỹ năng mềm cho Sinh viên”.
Nhằm nâng cao năng lực tự học, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và đẩy mạnh hoạt động NCKH trong sinh viên; từ năm học 2015-2016 Trường CĐCN – ĐHĐN bắt đầu triển khai mô hình các nhóm Học tập – Nghiên cứu trong sinh viên (Nhóm SRT: Study-Research Team). Đây là một ý tưởng mới của Nhà trường nên đã được các Giảng viên & sinh viên nhiệt tình tham gia. Ngày 26/02/2016, Trường đã ra quyết định thành lập & ra mắt chính thức 24 nhóm SRT với gần 160 thành viên. Khoa Kỹ thuật Xây dựng có 03 nhóm SRT được thành lập: Nhóm quy hoạch đô thị bền vững; nhóm Ứng dụng tin học trong Xây dựng & nhóm Kỹ thuật an toàn giao thông;

Nhóm “Ứng dụng tin học trong xây dựng” (Computer Applications in Construction-CAiC) là một trong ba nhóm SRT thuộc Khoa kỹ thuật Xây dựng đã được thành lập trong hoàn cảnh trên. Thành viên của nhóm gồm các GV thuộc Bộ môn Xây dựng & những SV có cùng đam mê về Tin học Xây dựng. 
Sau một thời gian tuyển chọn và được Hội đồng xét duyệt của Nhà trường đồng ý, nhóm đã đi vào hoạt động gồm 5-8 thành viên chính thức & các thành viên dự bị đảm bảo tính kế thừa qua mỗi năm học.

1.jpg 
Hình 1: Sơ đồ tổ chức của nhóm SRT

Ngoài thời gian học tập tại Trường theo thời khoá biểu; các sinh viên trong nhóm sẽ tham gia làm việc nhóm & thực hiện các đề tài nghiên cứu tại các Xưởng, phòng thí nghiệm, Thư viện, … dưới sự định hướng của GVHD. Ngoài ra, hằng tháng các thành viên còn đến học tập tại các Doanh nghiệp, các công trình Xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng nhằm tích lũy kiến thức thực tế về ngành nghề Xây dựng. Quá trình sinh viên trong nhóm tham gia thực tập tại các Doanh nghiệp thông qua “Học kỳ Doanh nghiệp” được cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị đánh giá cao về kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành. 

Hiện tại, nhóm đã đăng ký và được xét duyệt 02 đề tài nghiên cứu khoa học. Hầu hết các thành viên đều sử dụng thành thạo các phần mềm tin học xây dựng sử dụng trong việc thiết kế kiến trúc và kết cấu công trình. Nhiều sinh viên thuộc nhóm đạt được học bổng của nhà Trường; trong đó có 1 sinh viên đạt học bổng “Thử thách DCT” với 15 Triệu đồng/ 1 học kỳ.

2.jpg   
Hình 2: Hình ảnh một buổi học tập nhóm tại Xưởng Thực hành Kỹ thuật Xây dựng

3.jpg   
Hình 3: Tìm kiếm tài liệu và học tập nhóm tại thư viện Trường hằng tuần

 4.JPG 
Hình 4: Ứng dụng phần mềm Xây dựng vào học tập tại Phòng máy tính B201 

    5.jpg6.jpg
Hình 5: Thực hành tại các Phòng Thí nghiệm của Khoa KTXD
Thông tin tương tự
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6 Sau Cuối