Thông báo họp LCĐ khoa Kỹ thuật Xây dựng - tháng 10


Thời gian: 11h00 thứ 3 ngày 16/10/2018
Địa điểm: Văn phòng khoa KTXD
Thành phần: Ban chấp hành các chi Đoàn khóa 16, 17, 18
Nội dung:
1. Kiện toàn BCH LCĐ khoa KTXD
2. Triển khai các hoạt động tháng 10, tháng 11 ( 20/10, giải bóng đá tân sv, chào mừng 20/11).
Nội dung khá nhiều nên các em chú ý đúng giờ.
Thông tin tương tự
Trang 1 / 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 Sau Cuối