Thông báo buổi giới thiệu học bổng của Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM


Thời gian từ 14h45 đến 16h30 ngày 18 tháng 11 năm 2019
Địa điểm: Phòng Họp , Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN
Giới thiệu:
Thông tin văn hóa, giáo dục Đài Loan
-Thông tin học bổng tiếng Hoa (đi học tiếng Hoa ngắn hạn)
-Thông tin học bổng Đài Loan (học bổng toàn phần Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ)
-Chương trình trại hè học sinh, sinh viên
-Những lưu ý khi apply học bổng
Rất mong các bạn sinh viên tham dự.


Thời gian

Nội dung chương trình

Ghi chú

 

14:50-15:00

 Tập trung học sinh

Hội trường

Đại học Đà Nẵng

15:00 – 15:10

Giới thiệu chương trình

Đại học Đà Nẵng

15:10 – 16:00

Giới thiệu:

-Thông tin văn hóa, giáo dục Đài Loan

-Thông tin học bổng tiếng Hoa đi học tiếng Hoa ngắn hạn

-Thông tin học bổng Đài Loan (học bổng toàn phần Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ)

-Chương trình trại hè học sinh, sinh viên

-Những lưu ý khi apply học bổng

Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM

16:00-16:10

Đố vui có thưởng

 

16:10– 16:30

Giải đáp thắc mắc

 


Thông tin tương tự
Trang 1 / 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 Sau Cuối