Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy trình độ đại học, cao đẳng năm 2016 của Đại học Đà Nẵng


Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ Trung cấp lên Cao đẳng và Cao đẳng lên Đại học gồm các ngành của trường Đại học Kinh tế, Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum, Cao đẳng Công nghệ, Cao đẳng Công nghệ thông tin:
Ngày thi dự kiến: 8,9,10/07/2016.
Xem chi tiết văn bản tại đây.
Xem Thông tin chi tiết tại: http://ts.udn.vn/
Thông tin tương tự
Trang 1 / 2 1 2 Sau Cuối