Thông báo đăng ký ôn thi liên thông chính quy CĐ lên ĐH 2016


Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức kỳ thi liên thông chính quy trình độ Đại học, Cao đẳng năm 2016 vào các ngày 8, 9 và 10/7/2016 (http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=849). 

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên Trường CĐCN trong việc chuẩn bị tham gia kỳ thi nói trên, Trường Cao đẳng Công nghệ phối hợp với Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng tổ chức ôn tập với các thông tin đăng ký dự lớp như trong thông báo dưới đây:
Thông tin tương tự
Trang 1 / 2 1 2 Sau Cuối