THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 2015


I. NGÀNH ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU, MÔN THI

Trường

Ký hiệu

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Môn thi

1. Từ Trung cấp lên Cao đẳng

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

DDC

1. Hệ Thống Thông tin Quản lý

C340405

20

1. Toán

2. Cơ sở dữ liệu

3. Kỹ thuật lập trình C

2. Công nghệ Thông tin

C480201

20

3. Công nghệ kỹ thuật Kiến trúc

C510101

20

1. Toán

2. Cơ học xây dựng

3. Kiến trúc xây dựng

4. Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

C510102

20

1. Toán

2. Cơ học xây dựng

3. Thi công công trình

5. Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

40

6. Quản lý xây dựng

C580302

20

7. Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

30

1. Toán

2. Cơ học xây dựng

3. Thiết kế đường ô tô

8. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

20

1. Toán

2. Vẽ kỹ thuật

3. Nguyên lý cắt - dao cắt  - Công nghệ chế tạo

9. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

20

1. Toán

2. Truyền động cơ khí

3. Hệ thống cơ điện tử

10. Công nghệ Kỹ thuật ô tô

C510205

20

1. Toán

2. Vẽ kỹ thuật

3. Nguyên lý động cơ đốt trong

11. Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

C510206

30

1. Toán

2. Kỹ thuật nhiệt

3. Máy và thiết bị lạnh

12. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

20

1. Toán

2. Cơ sở kỹ thuật điện

3. Truyền động điện

13. Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

C510302

30

1. Toán

2. Kỹ thuật mạch điện tử

3. Điện tử ứng dụng

14. Công nghệ Hóa học

C510401

30

1. Toán

2. Hóa đại cương

3. Quá trình và thiết bị

15. Công nghệ kỹ thuật Môi trường

C510406

30

1. Toán

2. Hóa phân tích

3. Công nghệ xử lý nước thải

16. Công nghệ Thực phẩm

C540102

30

1. Toán

2. Cơ sở kỹ thuật thực phẩm

3. Kỹ thuật sấy lạnh

 II. VÙNG TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

1. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Đối tượng: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành đào tạo (từ trung cấp lên đại học), người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo (từ cao đẳng lên đại học) đã tích lũy đủ các học phần tiên quyết theo quy định của Đại học Đà Nẵng.

3. Chính sách ưu tiên: Những người thuộc diện chính sách được hưởng chế độ ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Phiếu đăng ký dự  thi (theo mẫu của ĐHĐN).

2. Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng).

3. Bản sao Kết quả học tập (có công chứng)

4. Bản sao Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có) có công chứng.

5. 02 bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký dự thi.

6. 02 ảnh cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh cuả thí sinh ở mặt sau (không kể ảnh dán vào phiếu ĐKDT).

7. Lệ phí đăng ký dự thi.

 IV. NGÀY THI

- Ngày thi dự kiến:   31/10 - 01/11/2015 (Thứ bảy và Chủ nhật).

 V. NƠI NHẬN VÀ THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng. Hạn cuối nhận hồ sơ ngày 15/10/2015.

Muốn biết thêm chi tiết xin truy cập trang web:http://ts.udn.vn hoặc liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, điện thoại: (0511) 3835345.

Thông tin chi tiết xem tại website: http://dct.udn.vn/daotao/tslt.asp

Thông tin tương tự
Trang 1 / 2 1 2 Sau Cuối